Sitet er udarbejdet i 2008. Siden da er links opdateret, men der kan være sket
ændringer i forhold til fakta, der ikke er med i dette site.

Farlige stoffer

Organiske opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden og lungerne og give alvorlige skader. Selv opløsningsmidler, der ikke lugter grimt eller virker farlige, kan være skadelige på mange forskellige organer. Heldigvis findes […]

Styr på stofferne

I bygge- og anlægsbranchen bruger vi op mod 70.000 forskellige former for kemiske stoffer og materialer. Her kan du hente ideer til, hvordan du arbejder med farlige stoffer og materialer […]

Støv på byggepladsen

Støv på byggepladsen er ofte et stort og alvorligt problem – både for dig og byggeriets kvalitet. Men støvdannelse og støvpåvirkninger på byggepladsen kan forebygges. Læs meget mere på Støv […]

Kom støvet til livs

Byggebranchen kan være beskidt og fuld af støv. Det støver bl.a. fra jord, byggematerialer og biologiske materialer. Det er ofte generende, og det kan give alvorlige skader akut eller på […]

Husk din sikkerhed…

Når du arbejder med farlige stoffer og materialer, er det vigtigt, at du har en høj bevidsthed om sikkerhed og risiko. Du skal bl.a. prøve at undgå de farlige stoffer, […]

Skurvognen er din base

Skurvognen er beregnet til dig! Og er beregnet til din personlige hygiejne. Der er helt klare regler for, hvordan en skurvogn skal indrettes. Læs meget mere på Indretning af skurvogne […]

Skimmelsvampe

Når du støder på skimmelsvampe skal du være opmærksom, at beskytte dig selv og dine omgivelser imod sundhedsskadelige påvirkninger. Læs meget mere på Når du støder på skimmelsvamp – bfa-ba.dk

Asbest

BFA Bygge & Anlæg har lavet et site, der informerer om alt du skal vide om asbest. Læs meget mere her: Asbest-huset.dk ATs vejledning om asbest, opdateret 2019

Undersøgeren om asbest

Gå på nettet og find ud hvordan man finder ud af, om et materiale indeholder asbest. Hvad koster det? og hvor hurtigt kan man få svaret?

Undersøgeren om faresymboler

Fra 20. januar 2009 til 1. juni 2015 ændres de gamle kendte faresymboler til nye internationale symboler. Find de nye symboler på www.styrpaastofferne.dk Find det nye faresymbol for ” irritation […]

Fakta om asbest

Asbest består af meget tynde fibre, der er farlige at indånde. Indånding skader dine lunger og kan give støvlunger og kræftsygdomme, der først viser sig 30-40 år efter udsættelsen. Asbest […]

Farlige stoffer

Kemiske stoffer og støv kan give eksem, allergi. I værste fald skader på bl.a. hjernen og nervesystemet og evnen til at få sunde børn. Derfor skal du være opmærksom på […]

Spørgsmål om særlig AVP ved arbejde med farlige stoffer

Hvilke særlige regler gælder for udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen (apv) når der skal arbejdes med farlige stoffer? Hvad tror I, det betyder, at der ligger en særlig apv? Hvordan tror I, […]

Spørgsmål om personlig hygiejne og farlige stoffer

Hvad vil løbende hygiejne – håndvask osv. – kunne gøre for jeres hud? Tror I der er bad på alle byggepladser? Og hvad vil I gøre, hvis I kommer ud […]

Spørgsmål om asbest

Er I nogensinde stødt på asbest i jeres arbejde? Hvordan kan I se om et materiale indeholder asbest? Hvad skal I gøre, hvis I er i tvivl om der er […]