Sitet er udarbejdet i 2008. Siden da er links opdateret, men der kan være sket
ændringer i forhold til fakta, der ikke er med i dette site.

Gravearbejde

Gravearbejde ved ledningsnet

Gravearbejde er hårdt for kroppen. Derfor skal du så vidt muligt undgå manuelt gravearbejde. Brug i stedet gravemaskiner – men vær opmærksom på krav og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der bl.a. omfatter: […]

Spørgsmål om dig selv i hullet

Ville du føle dig tryg ved at gå ned i den udgravning der er vist i filmen? Hvorfor/hvorfor ikke?

Undersøgeren om afstivning af huller

Du skal på nettet og undersøge, hvilke former for afstivning, der findes. Find forhandlere og undersøg, hvad det egentlig koster. Tænk over, om du synes, det er dyrt at afstive […]

Tip en 10’er om hvornår er afstivning nødvendig

Udfyld kuponen og se, hvor skarp du er på sikkerheden.

Krav og lovgivning om maskiner

Der findes maskiner til mange forskellige formål, og hver maskine har sine sikkerhedsbestemmelser. Selvom det kan virke uoverskueligt, er det vigtigt du sætter dig ind i netop den maskine du […]

Maskiner kræver respekt

Manglende instruktion og forkert brug er de vigtigste årsager til ulykker og arbejdsskader med maskiner og værktøj på byggepladsen. Hvis du er i tvivl, så læs brugsanvisningen og overhold sikkerhedsreglerne […]

Gravearbejde kræver planlægning

Alle former for gravearbejde kræver, at en lang række forhold er i orden. F.eks. er der faste regler for, hvordan der skal stives af ved større arbejder, og hvad du […]

Husk ved gravearbejde

Det er ikke altid til at vide, hvilket underlag du skal grave i. Eller hvad der evt. ligger i jorden af ledningsnet. Derfor er der mange ting, du skal have […]