Opsætning af vinduer og døre

Facadeelementer som vinduer og døre er tunge og kan være svære at håndtere. Derfor skal du være meget opmærksom på ikke at belaste kroppen, og bruge tekniske hjælpemidler både til transport og montering.

Læs meget mere på
Håndtering af vinduer og glasfacader