Spørgsmål om planlægning

Mange tunge løft kan undgås med bedre planlægning. Hvad kunne være bedre planlagt i denne situation?

Hvordan kan du selv planlægge dit arbejde så tunge løft minimeres?

Hvordan kan adgangsvejene være med til at gøre løfteforholdene bedre?