Tip en 10’er om rod og uorden

Udfyld kuponen og se, hvor skarp du er på sikkerheden.

Kasserede stilladsmaterialer skal i hvert fald fjernes en gang hver 14. dag, så man ikke falder over dem
Ja
Nej
Alt affald og tom emballage skal samles i særlige affaldscontainere som skal tømmes jævnligt
Ja
Nej
Det er ok at der ligger kabler og ledninger hen over veje hvor man går og kører, så længe man kan se dem tydeligt
Ja
Nej
Der skal i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) stå, hvornår og hvordan der skal holdes orden på pladsen
Ja
Nej
Ledninger og kabler skal hænges op på vægge og i loft, og hvis det ikke kan lade sig gøre, skal de sikres forsvarligt, så man ikke kan snuble over dem
Ja
Nej
Når du rydder op, må du godt tørfeje, hvis der ikke lige er en støvsuger i nærheden
Ja
Nej
Selv om der er en plan for, hvor materialerne skal stå, må man godt stille dem et andet sted, hvis det virker mere praktisk
Ja
Nej
Hvis der er tekniske hjælpemidler, du har svært ved at komme til på grund af rod, skal du altid tage dig tid til at får ryddet op, før du går i gang med arbejdet
Ja
Nej
Det vigtigste er at holde orden i frokoststuen, så man kan slappe ordentligt af uden at skulle se på rod
Ja
Nej
Rod og uorden på din arbejdsplads betyder automatisk færre penge i lønningsposen til dig og dine kolleger, fordi arbejdet går langsommere
Ja
Nej
Se hvordan du klarede det
du fik
forkert'o'meter
rigtigt'o'meter
andre fik