Fakta: God orden – Større sikkerhed

En arbejdsplads skal planlægges og indrettes, så kørende og gående trafik ikke hindres af materialer o.lign. Det skal fremgå af sikkerheds- og sundhedsplanen hvordan og hvornår der skal holdes orden på pladsen og orden på pladsen omfatter bl.a.:

  • Materialer skal ligge på bestemte områder
  • Adgangsveje og trapper skal holdes ryddet
  • Ledninger skal hænges op på væg eller loft
  • Overflødige materialer skal køres væk
  • Affald skal straks fjernes fra pladsen