Fakta om vinter på pladsen

Vinterhalvåret giver specielle udfordringer på byggepladsen, og her gælder særlige krav, så du er bedst muligt sikret mod ulykker og skader. Vinterperioden løber fra 1/10 til 31/3 og her gælder bl.a. følgende:

  • Der skal være snerydningsmateriel på pladsen
  • Du skal beskyttes mod vind og vejr med f.eks. inddækninger af stillads og læskærme
  • Arbejde som udføres over længere tid, skal foregå i egnede bygninger, skure eller telte – f.eks. bukning af jern og skæring af rør.

Læs meget mere på
Vinterforanstaltninger – bfa-ba.dk