Værnemidler: Pas på støvet

Når du borer og skærer i i bygningselementer og vejbelægninger, afgiver det sundhedsskadeligt støv. Det skal du helst undgå at indånde – eller i værste fald begrænses mest muligt.

Mindst mulig støv kan opnås ved:

  • Bedre planlægning, så der skal bores så lidt som muligt
  • Brug de værktøjer der støver mindst
  • Brug altid åndedrætsværn
  • Ved arbejde over tre timer, brug luftforsynet åndedrætsværn
  • Ved arbejde under tre timer, brug filtrerende åndedrætsværn
  • Brug som minimum p2-filter
  • Læs altid den medfølgende brugsanvisning