Værnemidler: Kan du høre hvad du ser?

Støj fra f.eks. skære- og boremaskiner er sundhedsskadeligt.

Personligt skal du være opmærksom på:

  • Høreværn skal stilles til rådighed og bruges det hvis støjbelastningen er over 80 dB(A)
  • Der findes både propper og kopper – vi anbefaler kopper
  • Brug altid høreværn når du er i nærheden af støjende maskiner
  • Læs altid den medfølgende brugsanvisning