Krav til værnemidler

Dine personlige værnemidler skal altid være i orden og vedligeholdte, ellers kan det reducere den beskyttelse de skal yde. Det er et krav, at alle værnemidler:

  • Altid giver dig den beskyttelse, du har brug for. Eksempel: Masker skal have de rigtige filtre – støvfiltre kan ikke bruges, hvis man arbejder med opløsningsmidler.
  • Ikke giver dig unødige gener. Eksempel: Ikke alle mennesker kan bruge det samme fodtøj – så det er ikke nok, at der kun er et fabrikat at vælge imellem.
  • Passer til den opgave, du skal udføre, og de forhold, som er på arbejdsstedet. Eksempel: Hvis man arbejder, hvor der er vand, f.eks. en udgravning, kan sikkerhedssko ikke anvendes – der skal bruges sikkerhedsgummistøvler