Personlige værnemidler

Personlige værnemidler er et begreb, der dækker over mange forskellige personlige beskyttelsesmidler. Fælles for dem alle er, at de er med til at øge din sikkerhed og sundhed.

Personlige værnemidler er bl.a.:

  • Sikkerhedssko
  • Hjelm
  • Handsker
  • Høreværn
  • Støvmaske

Læs meget mere på
værnemidler – bfa-ba.dk