Værnemidler: Arbejde med asfalt

Asfalt indeholder stoffer og materialer der kan være sundhedsskadelige. Derfor skal du være meget opmærksom på dine værnemidler. Her kan du læse mere om, hvordan du ved hjælp af personlige værnemidler kan udgå at:

  • Indånde asfaltrøg og dampe
  • Komme i hudkontakt med asfalt

Læs meget mere på
Asfalt (bitumen) – bfa-ba.dk