Vibrationsbelastning

Risikoen for vibrationsskader afhænger af den samlede vibrationsbelastning du udsættes for over en 8 timers arbejdsdag. Grænsen for hvor stor din daglige vibrationsbelastning må være er 5 m/s². Grænseværdien er absolut og må ikke overskrides. Som tommelfingerregel kan skader undgås, hvis din daglige vibrationsbelastning ikke overstiger 2,5 m/s².

En vibrationsbelastning på 2,5 m/s² svarer til, at du bliver udsat for et konstant vibrationsniveau på:

  • 2,5 m/s² i 8 timer
  • 3,5 m/s² i 4 timer
  • 5 m/s² i 2 timer
  • 7 m/s² i 1 time
  • 10 m/s² i 0,5 time