Spørgsmål om hånd/armvibrationer:

Hvordan kan vibrationsskader undgås?

Hvad kan I gøre for at reducere vibrationerne på jeres arbejdsplads?