Test dig selv om gode former

du fik
forkert'o'meter
rigtigt'o'meter

De rigtige hjælpemidler og gode forholdsregler kan sikre dig at du ikke får skader af at arbejde med maskiner der vibrerer. Uanset hvor bomstærk du er, kan stærkt vibrerende maskiner påvirke dit helbred.

Test dig selv, og se om du er parat til at arbejde med vibrerende maskiner.

Din daglige vibrationsbelastning må max være :
3 m/s2
5 m/s2
7 m/s2
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Grænsen for hvor stor din daglige vibrationsbelastning må være er 5 m/s². Grænseværdien er absolut og må ikke overskrides.

Når vi taler om vibrerende maskiner og værktøj angives den såkaldte 'aktionsværdi'. Det betyder:
Hvornår maskinen er klar til brug
Hvornår arbejdsgiveren skal handle for at nedsætte belastningen
Hvornår maskinen ikke kan klare flere vibrationer
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Aktionsværdien angiver hvornår arbejdsgiveren skal handle for at nedsætte belastningen. Aktionsværdi er fastsat til 2,5 m/s2 for hånd og arm.

Vibrationsdæmpende handsker og håndtag
Virker kun ved frekvenser omkring 100 Hz og derover (fx vinkelsliber)
Virker på alle maskiner der vibrerer
Virker slet ikke, det er fup og fidus
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Vibrationsdæmpende handsker og håndtag har først effekt, når du skal bruge maskiner med en vibrationsfrekvens over 100 Hz eller højere. Du skal altid foretrække en anden løsning, hvis det kan lade sig gøre.

Vibrationsstyrken er
Et udtryk for hvor stærk jeg er, når jeg arbejder med vibrerende maskiner
Et udtryk for de rystelser, der med det samme forplanter sig i hænder og arme
Et udtryk for hvor meget maskinen kan vibrere
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Vibrationsstyrken er et udtryk for de rystelser, der – her og nu – forplanter sig i hænder og arme. Vibrationsstyrken udtrykkes som acceleration og regnes i m/s². Hvis den overstiger 2,5 m/s2 skal der handles på det.

Den mest almindelige lidelse når du arbejde med vibrerende maskiner hedder
”Hvide fingre”
”Sorte tæer”
”Grønne negle”
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

”Hvide fingre” er navnet på den lidelse, hvor blodtilførslen til fingrene stopper midlertidigt. Du kan få den ved at arbejde med vibrerende maskiner. Symptomerne er følelsesløshed, sovende fornemmelse og smerte i fingre, hænder og arme.

andre fik
(26%)
(74%)