Udfordringen om vibrationer

Sæt jer sammen to og to.

Tænk over et godt alternativ som kan nedsætte vibrationsbelastningen.